เชิญชวนร่วมงาน ปั่นเปื้อนยิ้ม ครั้งที่หนึ่ง

โรงเรียนศรัทธาสมุทรขอเชิญชวนร่วมงาน ปั่นเปื้อนยิ้ม ครั้งที่หนึ่ง จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าศรัทธาสมุทร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรสงคราม